SenS Bouw

Taanderijstraat 25F
3133 ET Vlaardingen
Zuid-Holland

Tel. 010 - 435 16 58
Fax. 010 - 435 93 58
Email. info@sensbouw.nl

Sens Bouw is lid van BouwGarant logo Sens Bouw is lid van Bouwend Nederland logo

Onderhoud

Het  goed onderhouden van uw woning of bedrijfspand waarborgt het behoud van uw kostbare bezit, onderhoud van uw pand geldt niet alleen voor het visuele aspect, maar bespaard u op langer termijn zeker ook in kosten.

Waarom onderhouden?

Vaak wordt er te lang gewacht met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, dit gebeurd hoofdzakelijk om de kosten vooruit te schuiven, het motto” het kan nog wel een jaartje wachten”is ook vaak gehoord. Helaas moet er door het niet tijdig onderhouden vrijwel altijd extra (reparatie) kosten gemaakt worden. Het tijdig signaleren en herstellen van de gebreken voorkomt grote schade of zelfs een totale vervanging van de bouwelementen.

Wilt u dat wij ow woning 

Passend advies

Voor onderhoudsprojecten welke bijvoorbeeld betrekking hebben tot schilderswerkzaamheden zullen wij altijd een verftechnische rapport laten opstellen. Wij schakelen een expert in voor het uitbrengen van het technisch rapport.  Het rapport zal o.a. bestaan uit;

  • De inspectiegegevens en algemene opmerkingen welke betrekking hebben tot het object.
  • Het verfsysteem en overige producten.
  • Een complete werkomschrijving van de te behandelen delen.

Download een voorbeeld van het verftechnisch advies.

Ook kan desgewenst een onderhoudsadvies gemaakt worden, het onderhoud adviessysteem maakt het mogelijk de toegepaste bouwmaterialen en de aanwezige beschermingssystemen functioneel, en met minimale kosten in stand te houden gedurende de geplande levensduur.